Mardar

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

GENESUS GENETICS

OFERTA

USŁUGI

EDUKACJA

POLECAMY

PROMOCJE

DO POBRANIA

NEWSLETTER

GALERIA


     

 

Edukacja

 

 

Well-designed Pig Sorting Scales reduce stress and injury to animals.

 

     With the pressures to maintain an efficient barn and provide an environment in which to raise animals for a profit, safety is a critical component, not only for yourself and your staff, but the animals themselves. Older methods of crowding a large number of animals into a huge space or having smaller pens overcrowded with pigs, and then the animals being moved for manual sorting by people crowded in with them are practices of the past.


 Czytaj całość

 

Amoniak wciąż jest groźny

 

     W bezpośrednim otoczeniu zwierząt domowych gromadzą się stale różnego rodzaju substancje gazowe. Są one końcowymi lub pośrednimi produktami przemiany materii tak zwierząt, jak i mikroorganizmów bytujących w bezpośrednim otoczeniu zwierząt, jak również w ich przewodzie pokarmowym. 


 Czytaj całość

 

Manometr - niezbędne urządzenie do monitorowania wentylacji mechanicznej w budynkach dla zwierząt

      W poprawnie wentylowanym pomieszczeniu inwentarskim wszystkie zwierzęta mają mieć szansę oddychać świeżym powietrzem o parametrach fizycznych i chemicznych dostosowanych do grupy wiekowej i produkcyjnej ptaków
Wentylacja wyciągowa, podciśnieniowa jest najczęściej stosowaną w pomieszczeniach dla zwierząt i właśnie ta będzie tu opisana. 


 Czytaj całość

 

O kojcach porodowych z punktu widzenia "świńskiej psychologii"

     Okres okołoporodowy jest dla lochy okresem dostarczającym wielu czynników stresogennych. dotyczy to zwłaszcza loch pierwiastek, a związane jest to zarówno z przemieszczeniem zwierzęcia do miejsca, w którym odbędzie się poród, jak i odbyciem samego porodu.


  Czytaj całość

 

Teoria wentylacji

    Z doskonałymi obecnie genetycznie zwierzętami i naukowo zbilansowaną dawką pokarmową maksymalne wykorzystanie paszy można uzyskać jedynie w optymalnych warunkach środowiskowych. Optymalne warunki środowiskowe uzyskane są jeżeli zwierzęta,


  Czytaj całość

 

Warunki termiczne w chowie świń

     Ponad 80 % nakładów finansowych na produkcję wieprzowiny stanowią koszty paszy. Dlatego też powinna być ona wykorzystywana bardzo efektywnie. Produkcja zwierzęca to przetwarzanie energii zmagazynowanej w paszy. W organizmie zwierząt domowych zachodzi proces biochemicznego spalania pokarmu. Efektywność tego procesu zależy od temperatury w jakiej proces ten zachodzi, czyli od temperatury ciała zwierząt.


  Czytaj całość

 

Świńskie nawyki

    Pewne stereotypowe, bezwiedne i mimowolne modele zachowań u świń noszące nazwę wrodzonych bądź instynktownych, charakteryzują naturę tego gatunku. Są niezmienne i nie podlegają wpływom hodowlanym człowieka. W przeszłości miały istotny wpływ na egzystencję i przetrwanie, a obecnie w aspekcie ekonomiki chowu i hodowli są niesłusznie lekceważone.


   Czytaj całość

 

Środowisko naturalne a efektywna produkcja świń.

Dr Roben Walker, DPI, USA 

     Produkcja zwierzęca jest gałęzią podukcji rolniczej która rozwija się obecnie szczególnie dynamicznie i najczęściej nie jest w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.


   Czytaj całość

"Spacerowy" kojec porodowy dla loch - nowe rozwiązanie kojca "swobodnego"

    Codzienne obserwacje, związane z pielęgnacją i obsługą zwierząt i te oparte na naukowych podstawach, czyli na badaniach etologicznych, dają wiele cennych wskazówek praktycznych dla projektowania pomieszczeń inwentarskich, przybliżają hodowcy świat zwierząt i wskazują jak żyć z nimi w przyjaźni i harmonii. Jedynie wówczas, gdy zapewni się zwierzętom komfortowe warunki bytowania można oczekiwać od nich wdzięczności w postaci wysokich przyrostów, licznego i zdrowego potomstwa., szczególnie dotyczy to loch, które powinny żyć 3-4 lata.


 Czytaj całość